Współpraca


Formy współpracy. 
W zależności od oczekiwań oferujemy różne sposoby współpracy z biurem księgowym.

Dostarczanie dokumentów do biura.
Standardowo dokumenty dostarczane są do siedziby biura księgowego raz w miesiącu do 7 dnia następnego miesiąca. Dokumenty mogą być dostarczane osobiście lub wysłane do biura pocztą. 

Odbiór dokumentów przez biuro.
W przypadku, gdy Klient wyrazi takie życzenie biuro księgowe będzie odbierać dokumenty do zaksięgowania z siedziby Klienta lub innego wskazanego miejsca. 

Przesłanie skanów dokumentów do biura.
Księgowanie dokumentów jest również możliwe na podstawie otrzymanych skanów dokumentów. W takim przypadku oryginały dokumentów są przekazywane w następnym możliwym terminie. 

Miejsce przechowywania dokumentacji księgowej.
Dokumentacja księgowa może być przechowywana w siedzibie biura księgowego lub w siedzibie przedsiębiorstwa. 
Osobiście sugerujemy przechowywanie dokumentów w biurze. Dostęp do potrzebnych dokumentów nie jest utrudniony, gdyż na prośbę Klienta przesyłamy skany wskazanych dokumentów. Natomiast w przypadku przechowywania dokumentacji w siedzibie przedsiębiorstwa dokumenty są zwracane po zaksięgowaniu. 

Internetowa Wymiana Dokumentow.
W celu usprawnienia wymiany dokumentów pomiędzy klientem i biurem rachunkowym został przygotowany model Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD). 

IWD to dodatkowy element programu, który:

umożliwia transfer rejestrów VAT, dokumentów magazynowych oraz raportów kasowych i wyciągów bankowych wraz z rozliczeniami do biura rachunkowego,
umożliwia przesłanie raportów kasowych i wyciągów bankowych wraz z rozliczeniami z biura rachunkowego do klienta,
zapewnia bezpieczny kanał komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w wymianie (szyfrowanie danych w trakcie transmisji),
znacznie przyspiesza ewidencjonowanie dokumentów dzięki opcji seryjnego importu do wielu baz danych jednocześnie.

Telefony:

Tel.fax. 22/760-22-85 images/bar.jpg
Kom. 698-667-614 images/bar.jpg
images/pulpit.jpg

iFaktury24 – program dla firm