Zakres usług


Biuro Księgowe „AVAT” oferuje usługi w zakresie:

 

1. Uproszczonej księgowości - książki przychodów i rozchodów

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • komputerowe prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku PIT, VAT,
 • sporządzenie rozliczenia rocznego,
 • prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażania,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • załatwianie wszelkich spraw w Urzędzie Skarbowym i ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
Prowadzenie rozliczeń odbywa się w oparciu o licencjonowany system informatyczny Comarch ERP Optima.

2. Prowadzenie przychodu ewidencjonowanego - ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • komputerowe prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • przygotowywanie rozliczeń i deklaracji z tytułu podatku PIT, VAT,
 • przygotowanie rozliczenia rocznego (PIT28),
 • prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • załatwianie wszelkich spraw urzędowych w ZUS i Urzędzie Skarbowym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Prowadzenie rozliczeń odbywa się w oparciu o licencjonowany system informatyczny Comarch ERP Optima.

3. Pełnej księgowości - księgi rachunkowe wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych

Księgi handlowe
 • komputerowe prowadzenie księgi rachunkowej tj. księgi głównej, ksiąg i ewidencji pomocniczych w tym ewidencji VAT,
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z tytułu podatku CIT, PIT, VAT,
 • sporządzenie sprawozdania finansowego po zakończonym roku obrotowym,
 • prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń pracowników lub pełną obsługę kadrowo-płacową,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażania,
 • reprezentowanie przed ZUS i Urzędem Skarbowym,
 • załatwianie wszelkich formalności w ZUS i Urzędzie Skarbowym w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
Prowadzenie księgowości odbywa się w oparciu o licencjonowany system informatyczny Comarch ERP Optima.

4. Obsługi kadr i płac

Kadry i płace
 • kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych,
 • prowadzenie ewidencji szkoleń BHP i zlecanie ich przeprowadzania,
 • ewidencjonowanie czasu pracy i nieobecności,
 • obsługa zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (przygotowywanie umów, rachunków),
 • sporządzenie list płac,
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US,
 • sporządzenie deklaracji i zaświadczeń dla pracowników,
 • prowadzenie sprawozdawczości,
 • obliczanie należnych składek ubezpieczeniowych, zaliczek na podatek od wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych,
 • sporządzenie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • sporządzanie list płac na podstawie zwartych umów o pracę i przekazanej ewidencji czasu pracy,
 • rozliczenia zawartych umów cywilnoprawnych (umów zleceń, o dzieło, o dzieło z prawami autorskimi)
 • prowadzenie kart wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • przygotowywanie deklaracji dla pracowników
 • obliczenia wysokości należnych składek na ubezpieczenia
 • obliczenia należnych zaliczek na podatek od wynagrodzeń i umów cywilno-prawnych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT11, PIT4, PIT8
Prowadzenie kadr i płac odbywa się w oparciu o licencjonowany system informatyczny Comarch ERP Optima.

5. E-księgowości (umożliwiamy dostęp on-line do ksiąg rachunkowych o każdej porze)

Dostęp do systemu księgowego on-line

Każdy z klientów ma dostęp do bezpłatnego modułu, który umożliwia wgląd do jego danych finansowych dzięki systemowi CDN Optima i umożliwia:
 • przeglądanie wybranych zestawień księgowych
 • generowanie zestawień obrotów i sald
 • kontrolę rozrachunków z kontrahentami
 • dostęp do informacji o wysokości podatków, itp.
» Zobacz demo

Istnieje możliwość wydruku wybranych zestawień i operacji lub zapisu ich w formacie Excel oraz PDF.

6. Wynajęcia siedziby firmy i użyczenia adresu na potrzeby rejestracji firmy

Wirtualne biuro

Wirtualne biuro jest to usługa która stanowi doskonałe rozwiązanie dla firm, które szukają ograniczenia wydatków na najem powierzchni biurowej, co pozwoli na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Udostępniamy adres do rejestracji Państwa Firmy oraz oferujemy usługi administracyjno-sekretarskie, odbieramy korespondencję, którą skanujemy i przesyłamy na adres e-mail. Nasza oferta skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewnić Państwu wygodę i łatwość zarówno przy rejestracji firmy jak i prowadzeniu biura na wysokim poziomie. Dążymy do tego, aby nasi Klienci mogli skoncentrować się na własnym biznesie.

7. Doradztwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej

Doradztwo

Jeśli podjęliście Państwo decyzję o założeniu firmy, to należy zastanowić się m.in. nad następującymi kwestiami:
 • rodzajem prowadzonej dokumentacji księgowej
 • prowadzeniu rozliczeń samodzielnie lub przez wykwalifikowane biuro
 • miejscem przechowywania dokumentacji
 • formie opodatkowania
 • ewentualnej lub obowiązkowej rejestracji jako podatnik VAT
 • konieczności stosowania kasy fiskalnej
 • sposobie zatrudnienia i wynagradzania pracowników
Zachęcamy, by przed rejestracją firmy spotkać się z nami w celu przedyskutowania powyższych tematów. W przypadku podjęcia współpracy z naszym biurem doradztwo w zakresie księgowości jest nieodpłatne. (Może jeszcze gdzieś takie informacje i jeszcze może o wysokich kwalifikacjach – certyfikaty, dyplomy itp.


W celu spełnienia wymagań każdego Klienta oferujemy również niestandardowe usługi rachunkowo-finansowe zgodnie z indywidualną umową z Klientem. np. analiza kosztów, wystawianie faktur, prowadzenie rozrachunków z klientami, sporządzanie przelewów w systemach bankowych, analiz itp.

Każdy Klient ma możliwość zalogowania się do serwisu on-line, gdzie będzie miał podgląd wszystkich ewidencji i deklaracji podatkowych oraz będzie mógł sporządzić różne zestawienia, raporty.

Stosujemy indywidualne podejście do naszych Klientów, weryfikując dostarczane do nas dane i dokumenty księgowe, nie zaś tylko ograniczając się do ich wprowadzenia. Uważamy, że jest to niezbędne przy nieustannie zmieniających się przepisach prawnych i podatkowych.

Nawiązanie współpracy z naszą firma ograniczy do minimum Państwa kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz zmniejszy ilość pracy biurowej, a tym samym pozwoli na obniżenie kosztów działalności Państwa firmy co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zaoszczędzonego w ten sposób czasu.

Wszystkie usługi świadczymy w przystępnej cenie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 

Telefony:

Tel.fax. 22/760-22-85 images/bar.jpg
Kom. 698-667-614 images/bar.jpg
images/pulpit.jpg

iFaktury24 – program dla firm